Algemene Voorwaarden voor Studio Mabelle

Studio Mabelle
Juffrouw Idastraat 11
2513BE Den Haag
+31 (0)6 51 60 62 17

info@studiomabelle.nl
www.studiomabelle.nl

KvK-nummer: 50859404
BTW-nummer: NL073807151B01

Toepasselijkheid van deze voorwaarden:
1.1 Door te bestellen geeft de klant te kennen akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.

Aanbiedingen en overeenkomsten:
2.1 Alle aanbiedingen gedaan op de website zijn vrijblijvend, tot het sluiten van de koopovereenkomst. De koopovereenkomst komt als volgt tot stand:
- De klant plaatst een bestelling.
- De klant ontvangt per email een orderbevestiging. Op dit moment is de koopovereenkomst gesloten en is het product, tot het betaald is, door de klant gereserveerd.
- Zodra het product betaald is is het eigendom van de klant en wordt het verzonden.
2.2. Indien de gegevens op de orderbevestiging niet juist zijn of de klant wenst de bestelling te annu- leren dan dient deze binnen 24 uur hierover een email te sturen naar info@studiomabelle.nl. Na het verstrijken van deze termijn wordt aangenomen dat de klant de orderbevestiging als juist erkent.

Levering, prijzen en transport:
3.1. Alle productprijzen zijn inclusief btw en exclusief verzendkosten. De verzendkosten worden in het winkelmandje berekend aan de hand van de bestemming en op de orderbevestiging vermeld. De klant is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment dat deze bij hem worden bezorgd. Indien de klant de afname weigert, of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies ten behoeve van de levering, zullen de zaken retour worden gezonden naar Studio Mabelle. De aanvullende kosten voor deze retourzending moeten worden betaald door de klant.
3.2. Het risico van beschadiging tijdens het transport van de door Studio Mabelle verzonden artikelen is voor Studio Mabelle. Het eigendom van de producten gaat al over wanneer de producten door de klant betaald zijn. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van afleveren op de klant over. Tevens is het risico van retourzending voor de klant.
3.3. Het is Studio Mabelle toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Studio Mabelle brengt de klant onverwijld op de hoogte van de reden van de gedeelde levering.
3.4. Wanneer er bij levering producten missen die wel besteld en betaald zijn dient de klant Studio Mabelle hiervan binnen 24 uur op de hoogte te brengen.
3.5 Het is ook mogelijk om uw bestelling kosteloos op te komen halen. Via mail of telefoon kan hiervoor een afspraak gemaakt worden.

Betalingsvoorwaarden:
4.1. Onze betalingen geschieden via online betaaldienst Mollie, welke garant staat voor een snelle en veilig online betaling. Mollie biedt de volgende betalingsmogelijkheden: iDeal en Creditcard. Op uw rekeningafschrift wordt niet Studio Mabelle maar Mollie vermeldt. Daarnaast is het ook mogelijk om via PayPal en Bankoverschrijving te betalen.

Levertijden:
5.1. De levertijd van bestellingen bedraagt 3 tot 5 werkdagen. (Bij leveringen binnen Nederland.) Deze levertijd is echter slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft je geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig wordt overschreden dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat je de overeenkomst in stand houdt. Je bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
5.2. De vermelde levertijd gaat in zodra Studio Mabelle de betaling van de klant heeft ontvangen en niet vanaf het moment dat de bestelling is geplaatst.
5.3 We hebben al onze producten op voorraad. Toch kan het wel eens voorkomen dat een product tijdelijk is uitverkocht. In dat geval geen nood: we laten je het meteen weten bij je bestelling en kunnen meestal goed inschatten wanneer we het weer voor je binnen krijgen. (Mocht dat tijdstip voor jou te laat komen, dan kun je je bestelling uiteraard bij ons annuleren.)

Zichttermijn:
6.1. De klant is gerechtigd de koopovereenkomst met Studio Mabelle te ontbinden binnen 14 dagen na levering van de bestelling. De klant dient Studio Mabelle hier binnen de genoemde termijn schriftelijk van op de hoogte te brengen. (Via brief of email.) Vervolgens dient de bestelling binnen 7 dagen ongebruikt, onbeschadigd, in originele verpakking en compleet geretourneerd te worden aan Studio Mabelle. De totale waarde van de geretour- neerde producten zal binnen 14 dagen na ontvangst van de retourzending door Studio Mabelle aan de klant worden terugbetaald. Alle verzendkosten zijn voor de klant, net zoals het risico van retourzending.
6.2. Studio Mabelle behoudt zich het recht om geretourneerde artikelen te weigeren of niet het volledige bedrag te crediteren als het vermoeden bestaat dat het artikel reeds gebruikt is, of door de klant beschadigd.
6.3. Het risico van beschadiging gedurende de retourzending is voor de klant. Studio Mabelle kan de waarde van producten die beschadigd aankomen niet crediteren. De klant dient een retourzending dan ook goed te verpakken.
6.4. Retourzendingen van geleverde producten kunnen slechts plaatsvinden na goedkeuring van Studio Mabelle, waarbij instructies gegeven kunnen worden omtrent de wijze van ver- pakking en verzending.

Garanties en klachten:
7.1. Studio Mabelle neemt alle verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de producten.
7.2 Studio Mabelle kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade resulterend uit onjuist gebruik.
7.3. De klant is verplicht de bij hem geleverde producten te controleren alvorens ze in gebruik te (doen) nemen of toe te passen.
7.4 Bij levering dient de klant eventuele beschadigingen direct te melden, uiterlijk binnen 24 uur.
7.5 Klachten kunnen gericht worden aan: Studio Mabelle, Juffrouw Idastraat 11, 2513 BE Den Haag, +31 (0)6 51 60 62 17 of info@studiomabelle.nl.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2015 - 2024 studiomabelle | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel